Saikei, odnosno pejzažni stil bonsai oblikovanja, može biti veoma interesantan ukoliko ste kreativac.
Aranžiranje pejzaža je poznato još od davnina, i kao takvo predstavljalo posebnu granu bonsai oblikovanja.