Ponudu naših bonsai drvca pogledajte jednim klikom OVDE

Kako je sve počelo?
Iako poznat pod pojmom „bonsai“, malo patuljasto drvce u posudi prvobitno je nazvano „punsai„. Iako slično zvuči i znači razlika je shvatljiva ako se uzme u obzir da je prvobitno ime poteklo iz Kine a ne Japana, gde se nalazi kolevka ove umetnosti. Bonsai drvo prvi put se pominje u Kini za vreme dinastije Tsin (265 – 240 god. naše ere) dok sam razvoj bonsai umetnosti se može pratiti u periodu od 1700 godina (W. Elsner 1985). Kroz ovaj period bonsai umetnost postaje sve kompleksnija i složenija. Dubokim promatranjem prirode i stabla u istoj nastaje 15 osnovnih stilova o kojima će biti više reči u sledećem blogu.

Bonsai stilovi

                      Bonsai stilovi

Samo bonsai drvce nastalo je kao rezultat dugogodišnjeg rada na oblikovanju uz korišćenje raznih tehnika kako bi malo patuljasto bonsai drvce, što više podsećalo na veliko drvo iz prirode. Bonsai se može napraviti od velikog broja različitih drvenastih vrsta, korišćenjem osnovih bonsai stilova koji najviše odgovaraju vrsti od koje se drvce pravi. Inspiraciju za rad na bonsai drvcetu uvek treba tražiti u prirodi i oblicima drveća u najrazličitijim pozicijama i uslovima. Naravno prilikom formiranja drvceta uvek je važno težiti balansu i harmoniji kroz oblik krošnje, stabla i posude.

Bonsai posuda je polovina dobrog drvceta i naravno nije pravilo da ona mora biti plitka. Bonsai posudu određuje stil kojim se formira

Bonsai posude

  Bonsai posude

drvce, pa tako za „vetrom duvani oblik“ ili  „osnovni nagnuti oblik“ se može koristiti plitka posuda, dok za „kaskadni oblik“ ili „polukaskadni oblik“ one mogu biti duboke uske posude.  Najbolje je koristiti posude sa glazurom pečene na 1200 °C, kako zbog estetskih vrednosti istih, tako i zbog kvalitetne završne obrade koja garantuje dugotrajnost. Kako među drvećem, tako i posude poseduju svoje stilove i to kineski, japanski, engleski, itd… O posudama i stilovima istih će takođe biti više reči u zasebnom blogu.

Šta je potrebno od alata za pravilno negovanje jednog bonsai drvceta?

Ukoliko ste kupili bonsai koji je već formiran od alata za početak će Vam trebati samo oštre makaze za orezivanje viška grana koje remete željenu formu.  Sama kompleksnost postaje sve izražajnija povećavanjem bonsai kolekcije, i zahteva vrsta od kojih se sastoji ista. Različitost makaza za
orezivanje je najpre u samom položaju sečiva, kako bi se postigao što bolji rez za deblje ili tanje grane kako bi novonsatali rez kalusiralo na željeni način. Osim makaza, prilikom presađivanja drvceta koristi se metalni štapić, ili rahljač za otstranjivanje supstrata i čišćenje korena. Žica za bonsai koristi se najviše u ranim stadijumima, prilikom formiranja osnovne polazne forme i uglavnom kod kupljenih primeraka je retko ponovo potrebno ožičavanje.  Osim toga u bonsai alat se svrstavaju različite testere, noževi, turpije, šila,  što se uglavnom koristi u ranim stadijumima stvaranja jednog bonsai drvceta.